Най-голямата интернет търсачка Google почете днес с дудъл екологичната значимост на Ваденско море - най-голямата мрежа в света от приливни пясъци и тиня, която обхваща бреговете на Холандия, Германия и Дания.

Снимка: iStock

На този ден през 2009 г. ЮНЕСКО определя Ваденско море за обект на световното културно и природно наследство - като признание за несравнимото му екологично и геоложко значение и десетилетията усилия, посветени на опазването му.

Снимка: iStock

Създадено от бури през 14 и 15 век, Ваденско море е сравнително млада влажна зона, която включва една от последните останали непокътнати междуприливни (интертидални) екосистеми в света.

Този великолепен участък от море и пясъци приютява множество растителни и животински видове, включително сивия тюлен и пристанищната морска свиня.

Снимка: iStock

Областта се характеризира с обширни приливни тераси, кални низини, дълбоки приливни реки и острови сред тях. В региона бушува непрекъсната борба между сушата и морето.

Релефът е изваян основно от щормови приливи, които отнасят торфови землища зад бреговите дюни. Настоящите острови са остатъци от бившите брегови дюни.

Снимка: iStock

Ваденско море е считано за един от най-критичните региони в световен мащаб за мигриращите птици, като специалистите изчисляват, че влажните зони на се посещават от над 10 млн. африканско-евразийски птици годишно и могат да приютят до 6,1 млн. птици наведнъж.

Снимка: iStock

Настоящите усилия за опазване на Ваденско море се основават на стратегическо партньорство между ЮНЕСКО, екологични неправителствени организации, Форумът на Ваденско море и правителствата на Дания, Германия и Холандия, за да могат бъдещите поколения да се насладят на този природен феномен.

Снимка: iStock

Вижте повече информация за екологичната значимост на Ваденско море в Уикипедия.