Близо 2/3 от населението на България има добра самооценка за здравето си - около 66% от българите оценяват като "добрo" или "много добрo" здравето си, сочат данни на Евростат за самооценката на здравния статус на европейците на възраст 16 или повече години през 2016 г.

Анализът на Евростат сочи, че над две трети (67,5%) от хората в Европейския съюз оценяват здравния си статус като "много добър" или "добър" през 2016 г. По-малко от една десета (8,8%) са оценили нивото на здравето си като "лошо" или "много лошо" през същата година.

Мъжете са склонни да оценяват здравето си по-добре от жените, като 70,1% от мъжете на възраст 16 или повече години в ЕС го оценяват като "много добро" или "добро" през 2016 г., в сравнение с 65,2% при жените.

Снимка: Евростат

Сред държавите-членки на ЕС с най-висок дял от населението, което възприема здравето си като "добро" или "много добро", са Ирландия (82,8%), следвана от Кипър (78,7%), Холандия (75,9%), Швеция (75,1%), Гърция (74,0%), Белгия (73,7%), Малта (72,9%) и Испания (72,5%).

На обратния полюс на класацията, където почти 1 на всеки 5 души възприема здравето си като "лошо" или "много лошо", са Хърватия (18,7%), следвана от Литва (16,9%), Португалия (15,9%), Латвия (15,6% (14,4%), Полша (13,6%) и Унгария (13,2%).