Правила на играта

Спечели чанта и бонбони с игра в ladyzone.bg”

(по-долу Играта”)

 1. Организатор

Организатор на Играта е „БТВ Медиа Груп“ ЕАД, ЕИК 130081393, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. „България“ № 1, Административна сграда на НДК (наричано по-долу „Организатор“).

 1. Продължителност на Играта

Играта стартира в 10:00 часа на 25.11.2021 г. и продължава до 23:59 часа на 30.11.2021 г., включително.

 1. III. Механизъм и условия за участие в Играта

Играта се провежда на територията на Р. България, на Фейсбук страницата и в Инстаграм страницата (https://www.facebook.com/ladyzone.bg и https://www.instagram.com/ladyzone.bg ) на ladyzone.bg.  

В Играта могат да участват всички физически лица, които имат регистрация във Фейсбук и Инстаграм и са над 18 годишна възраст.

Играта стартира с публикуването в 10:00 часа на 25.11.2021 г. часа на Фейсбук страницата и на Инстаграм профила на „Ladyzone.bg” (https://www.facebook.com/ladyzone.bg и https://www.instagram.com/ladyzone.bg ) с пост с въпрос и снимка.

Участникът, който иска да се включи в играта, трябва да има регистрация във Фейсбук и Инстаграм или да направи такава преди да публикува коментара.  Участникът трябва да публикува под поста със зададения въпрос своя отговор в коментар. Въпросът няма верен отговор.

 1. IV. Награди

4 броя чанта от плат заедно с по 1 кутия бонбони Toffifee Cocoa Intense към всяка чанта и 6 награди, представляващи само 1 кутия бонбони Toffifee Cocoa Intense – общо 10 награди.

 1. V. Теглене на наградите, обявяване на печелившите и получаване на наградите

Всеки участник в Играта може да спечели само една награда, независимо от това колко пъти е публикувал коментар.

Тегленето на наградите ще бъде извършено от представители на Организатора. Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип, чрез томбола, измежду всички участници в Играта отговорили на въпроса.

В играта има 10 печеливши участници, които получават една от описаната в т. IV награда. Печелившите участници ще бъдат обявени до 02.12.2021 г. като коментари под постовете на играта на Фейсбук страницата и на Инстаграм профила на „ladyzone.bg” чрез публикуване на потребителските профили на участниците, с които са участвали в Играта.

От участвалите с коментари под поста в Инстаграм профила на „Ladyzone.bg” ще бъдат изтеглени петима печеливши и от участвалите с коментар под поста на Фейсбук профила на „Ladyzone.bg” ще бъдат изтеглени останалите петима участници.

С оглед получаване на наградите, печелившите участници трябва да изпратят на Организатора своите две имена, телефон за връзка и адрес за доставка, в срок до 23:59 часа на 05.12.2021 г., на лично съобщение във Фейсбук страницата и на Инстаграм профила на „ladyzone.bg , който е обявен за печеливш. В случай че даден участник не изпрати съобщение в указания срок се счита, че лицето се отказва от получаване на наградата, като на негово място за съответната награда ще бъде изтеглен друг печеливш.

Организаторът не отговаря, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност на печелившия участник, невалиден/неточен телефон, предоставяне на неточни лични данни, неспазване на настоящите правила,  или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на Организатора.

Наградата се предоставя само на участник, който има право да участва в Играта, бил е обявен за печеливш по Официалните условия и правила на Играта.

Наградата ще бъде изпратена до всеки печеливш чрез куриер до посочен точен адрес на печелившия в изпратено съобщение от печелившия Участник.

Наградата може да се използва от печелившите участници, като не може да бъде заменяна за парична или каквато и да е друга равностойност в продукти или услуги.

 1. VI. Други условия

Участник, който в подаден отговор или по друг начин публикува на Фейсбук и Инстаграм страницата на “ladyzone.bg” материал или текст, чието съдържание противоречи на разпоредбите на действащото законодателство, с непристойно или обидно съдържание или със съдържание, противоречащо на нормите на морала и добрия тон, може да бъде дисквалифициран от участие в Играта и/или лишен от спечелена награда, и материалът/текстът му да бъде изтрит.

С участието си в Играта, участникът се съгласява личните му данни, предоставяни от него във връзка с участието му в Играта съгласно настоящите правила, да бъдат обработвани от Организатора, в качеството му на администратор на лични данни, за целите на участието на съответното лице в Играта и с оглед предоставянето и използването на награда от печелившите участници за срок от един месец.

С участието си в Играта чрез публикуване на коментар с отговор на зададения въпрос, се счита, че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила.  Право на участие в Играта имат само лица над 18 годишна възраст.

Право на участие в Играта нямат служители на Организатора и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че такова лице бъде изтеглено за печеливш в Играта, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.

Организаторът на Играта има право по своя преценка да прекрати Играта по всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на настоящите Общи условия и правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.

Организаторът на Играта има право по своя преценка да прекрати Играта по всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на настоящите Общи условия и правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.

Настоящите правила се публикуват на интернет страницата на ladyzone.bg, като „БТВ Медиа Груп” ЕАД си запазва правото да променя правилата, наградите, датите на началото и края на Играта, като задължително уведомява участниците на Фейсбук и Инстаграм страницата на „ladyzone.bg” за промените. Промените влизат в сила от публикуването им.

 • Теодора Иванова - Додо: Не се сравнявайте с другите. Всеки от нас е различен и това му е хубавото
 • Радина Кърджилова: Мислим си за още едно дете. Вдъхновяващо е да имаш голямо семейство
 • Ирина Тенчева: Успях да изградя живот, в който има обич и смисъл
 • Славена Вътова: На празниците настава голяма еуфория у дома, брашно се сипе от тавана
 • Прея: Женствеността в себе си стимулирам с приятни аромати, хубави материи и танци
 • Актрисата Евелин Костова: Хващала съм се да пържа кюфтета по букли
 • Хепи Ванче: Иска ми се да имам мое семейство
 • Ива Екимова: Аз съм момиче на късмета, което се превърна в жена с късмет
 • Флорина Иванова: За да постигне успехи, човек трябва да има силна мечта, която да го дърпа в трудните моменти
 • Мария Жекова: Аз съм жена дете - нося в себе си радостта от малките неща