Според народното поверие на Еньовден – 24 юни, билките са най-лековити. Смята се, че набраните на Еньовден билки имат вълшебна сила, особено на изгрев слънце. Те трябва да са „77 и половина“ – по една за всяка болест и половин за „болестта без име“. Първо се събира еньовчето. Правят се еньовски китки и венци, вързани с червен конец, които се окачват на различни места из дома и през годината се използват за лек. С тревите и цветята, набрани на празника, се увива голям еньовски венец, през който се провират всички за здраве.

По количество произведени билки на единица площ България е на едно от първите места в света. Превъзхождаме най-големите производители и износители като Индия и Китай. В Европейския съюз (ЕС) няма друга страна с такова разнообразие и богатство от диворастящи лечебни растения. От всички страни в ЕС само в България събираме билки от дивата природа и то в големи количества. Затова сме и единствената държава в общността, която има специализиран Закон за лечебните растения.

Червен божур
Снимка: МОСВ

Законът определя институциите, които следят за устойчивото ползване на лечебни растения. Това са регионалните органи на министерствата на околната среда и водите и на земеделието и храните. Те регистрират и контролират пунктовете за изкупуване и заготовка на билки. Издават и позволителни, с които се събират билки за стопански цели.

Списък с 23 билки определя кои лечебни растения са забранени за бране за стопански цели в цялата страна. Те могат да се берат само за лични нужди:

Бенедиктински трън, пресечка
Волски език
Горицвет пролетен
Дилянка лечебна, валериана
Залист бодлив
Изтравниче, страшниче
Исландски лишей
Исоп лечебен
Какула едроцветна
Копитник
Мечо грозде
Момина сълза
Оман бял
Папаронка жълта, жълт мак
Пелин сантонинов
Пищялка панчичева
Плаун бухалковиден
Риган бял
Ружа лечебна
Салеп
Смил жълт
Хуперция иглолистна, плаун обикновен
Цистозира

Мурсалски чай – забранен е за бране дори и за лична употреба, тъй като естествените му находища са застрашени.

За други 11 билки всяка година министърът на околната среда и водите определя допустими количества. Това са: еньовче, старо биле, ранилист, трън кисел, шапиче, червен божур, зърнастец елшовиден, иглика, катранка, решетка безстъблена и лютива тлъстига.

Списък с разрешените количества по региони ще откриете в Държавен вестник на този адрес.

 

Името на кое растение ви звучи най-сочно и поетично?