Мурсалският чай се среща само в определни части на Родопите, Пирин и Славянка. Това го прави особено ценен, така както се цени и смилянският боб – друг екзотичен продукт с локален географски произход. Около мурсалския чай обаче има и друг ореол – на афродизиак. Носят се легенди как по времето на социализма хеликоптер е взимал част от реколтата за членовете на Политбюро. След промените хората в някои родопски села започнаха да организират дежурства в сезона на чая, за да пазят реколтата от берачи-гастрольори. Бе въведено и ограничение – от естествени находища да се бере мурсалски чай само за лични нужди – до 2 килограма стръкове от едно лице на ден.

От този сезон обаче и това ще бъде забранено. РИОСВ – Смолян съобщи, че със заповед на министъра на околната среда и водите е въведена забрана за събирането на пирински (мурсалски) чай от естествени находища. Целта е да се подобри състоянието на естествените находища и да се засили контролът по опазването на лечебното растение, коментират от екоинспекцията в Смолян.

Брането става възможно само ако човек сам е посадил и отгледал реколтата. Продажбата на билки от култивиран мурсалски чай остава разрешена, но след издадено удостоверение от съответната общинска администрация с данни за местонахождение, площ и количество произведени билки.

Предвидените глоби при констатиране на нарушение са от 100 до 1000 лв., респективно имуществена санкция от 500 до 3000 лв.

Мурсалският чай (Sideritis scardica Grisb.) е включен в Червената книга на България със статут на застрашен за страната балкански ендемит.