"Единственото нещо, от което трябва да се страхуваме, е самият страх."

- Франклин Рузвелт (1882-1945), 32-ят президент на САЩ