Последните находища на диви божури у нас са в опасност, затова природозащитни организации и читалището в гр. Божурище организират национален конкурс за рисунка на деца и ученици от 4 до 16 години.

Благодарение на усилията на много хора, организации и институции, находището на теснолистен божур между Божурище и Волуяк вече е част от най-новите български защитени територии – местността "Теснолистен божур". Находището е част от огромна в миналото популация, унищожена в резултат на разоравания и строителство. За съжаление, заплахите за вида все още не са решени и в момента се разорават терени с последните естествени находища на божура край Божурище. Градът е наречен така именно на божурите, които растат около него, а видът присъства и на градския герб.

Националният конкурс за детска рисунка на тема „Дивите божури“ има за цел да запознае малките творци с красивите диви божури и тяхното опазване като защитен вид. Могат да участват деца между 4 и 16 години, разделени в три категории – от 4 до 7 години, от 8 до 12 години и от 13 до 16 години. Всеки млад художник може да участва с до две рисунки, нарисувани на картон с размери 35/50 см, с материали и техника по избор.

За децата до 7 г. се допуска размер на рисунките А4. На гърба трябва да бъдат изписани трите имена на художника, възраст, учебно заведение, адрес, телефон за контакт на учител/ родител. Рисунките се изпращат до 20 май 2019 г. на адрес: п.к. 2227, гр. Божурище, бул. Европа, НЧ „ Христо Ботев 1934”, конкурс „Дивите божури”.

Победителите ще бъдат избрани от жури от професионални художници и от публиката, а наградите ще бъдат обявени на 22 май 2019 г. по време на Деня на дивия божур и Международния ден на биоразнообразието в НЧ „Христо Ботев 1934” – гр. Божурище от 13.00 часа. Всички рисунки ще бъдат изложени в читалището по време на празника.