Противообщественото поведение, ниската интелигентност и другите негативни характеристики, дали мога да се обяснят с генетичната база на човек. Върху това работят учени от цял свят. Проф. д-р Върбан Ганев от Софийския университет на семинара "Гени, мозък, интелект, поведение” по програмата “МОСТ към бъдещето” сподели, че интелектът остава тайна, въпреки опитите да бъде разбран и програмиран.

Измененията в мозъка променят интелекта, а интелектът влияе върху поведението. 

Интелектът е възможността на мозъка да мисли логично и да придобива нови знания. Начините му за изучаване са чрез психометрични тестове за бърз отговор на реакция,бързо разбиране на причините, силата на паметта.

Поведението е най-сложното от сложните неща.

То включва общо познавателна способност, умението да се борави с езика, с информацията и т.н. Генетичните фактори и околната среда по равно 50/50 определят IQ индекс на интелектуалното състояние на човек. От своя страна

промени в поведението не променят генетиката. 

"Не гените са ни виновни! Гените трудно се променят за разлика от извънгенните пространства” - думи на видния генетик проф. д-р Иво Кременски. 

След откриването на човешкия геном Бил Клинтън произнася прословутата фраза: "Днес знаем как Бог е написал книгата на живота”. И наистина генетиците вече знаят до какви заболявания водят множество генетични изменения. Начинът на подреждане на триплетите, определят синтезата на конкретен биологично активен белтък, отговорен за здараве или болест. Но търсенията продължават. В съвременната медицина се въвеждат нови геномни изследвания. Откриват се нови гени. Проф. д-р Ивайло Търнев на семинара "Гени, мозък, интелект, поведение” докладва за три световно признати генетични открития на своя екип в областта на неврологичните заболявания.

Геномиката бавно, но все по-близо застава до леглото на болния у нас.