Новата учебна година по време на живот с COVID-19 ще започне присъствено, но с готовност при необходимост за 24 часа да се премине в режим на дистанционно обучение. Именно редовен учебен процес искаха 82% от учителите според анкета, организирана от Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа". Седмици преди 15 септември социалните мрежи бяха арена на безброй спорове и сблъсъци, на различни мнения по въпроси като възможността да се въведе хибридно обучение (редовни часове и обучение в електронна среда след тях), важността на избора на родителя относно начина на преподаване, натовареността и отговорността на учителите и т.н. В крайна сметка експертите са категорични, че редовният учебен процес е най-добрият за учениците и с мисъл за тяхното бъдеще новата учебна година започва с основен приоритет тяхното здраве и това на околните.


Д-р Петров, възможно ли е осъществяването на един нормален учебен процес в сянката на заплахата?
Мисля, че е възможно и се надявам да се случи една успешна учебна година при спазване на правилата - повечето, от които вече са ясни. Длъжни сме в името на бъдещето на нашите деца да се водим от разума, а не от страха. Да се научим да живеем, спазвайки правилата, защото тази зараза ще остане сред нас още поне година, както предричат експертите. След време обаче може да дойде нещо друго, така че, ако ние сме готови и се научим да живеем с превенция към подобен тип влияния, ще ни бъде по-лесно. Ако организираме така учебния процес, че той да бъде в плен на вируса (имаше идея преди и след всеки час да се говори за COVID-19), това ще го обезсмисли. Трябва много добре да балансираме – да запазим живота и здравето на учениците и учителите.

Какви са позитивите и негативите от хибридното обучение?
По отношение на извънкласния режим и методи на обучение ще продължим да говорим. Дори министърът на образованието допусна, че до месец може би ще има възможност някои от училищата да поемат режим на дистанционно (в електронна среда) за ученици, които са в повишен риск, за да ги запазим. Би било много полезно, но и много трудно. Моят дълг към родителите е да кажа, че на този етап и в някои определени възрасти най-успешно е редовното обучение. Всички други допълващи методи не са достатъчно ефективни и лишават детето от нещо много важно - качествено образование.

Когато говорим за хибридно обучение самите родители имаха очакване, че те ще имат право на избор по подобие на Америка и Канада дали детето им да бъде в училище или в дистанционна среда. Това означава, че един учител трябва да преподава в клас, а после същите уроци да ги предостави на тези, които не са в училище. Самите учители заявиха, че няма да имат енергията и силата за това. Ако се мисли за нови щатове, министерството пък твърдо заяви, че няма възможност да го направи. Няма и физически толкова учители, които да преподават дистанционно и да осъществят така нареченото хибридно образование.

Като възможност и опция на този етап това не съществува към родителите. Но съществува нещо, което и министърът го каза, но и като препоръча все пак избора на редовния учебен процес, тези ученици, които са уязвими по изключение да бъдат вкъщи.

Колко трябва да тежи думата на родителя при избора на обучение?
Нашата договореност с министерство на образованието като социални пратньори беше, че при избора на вида на обучението водеща роля ще имат медицинските лица.
Нека желанието на родителя да избира да бъде едно голямо изключение. Защото в някои случаи някои родители биха могли да изберат нещо, което да повлияе на едно основно право на детето – правото на образование. В момента търсим баланс между две големи права на човека - ученика и учителя, балансът между правото на здраве и живот, а от друга страна, правото на образование.

Самият вие смятате ли, че училището крие инфекциозни, психологически и социални рискове?
Рискове със сигурност има - доказано и с нашата анкета. Доколкото имам информация дори учениците предпочитат да бъдат в училище и в редовна среда. Като акцент виждаме дори стачкуващи ученици в Копенхаген, които искат да са в клас.

Затворените училища ще нанесат ли повече вреди на децата от всяка епидемия?
Да, така е. По отношение на друго изследване - директори на частни учебни заведения споделиха, че родителите предпочитат редовния учебен процес. В това число и учебните центрове и езиковите центрове. Даже са заявили, че ако има обучение в електронна среда, те просто няма да изберат съответното учебно заведение. Тоест родителите, които приоритизират качеството на образованието, избират редовния учебен процес, въпреки рисковете, с идеята да се спазват правилата.

При положение, че всяко училище ще разработва и индивидуални аварийни планове в случай на повишаване на риска възможно ли е в един момент да настъпи хаос?
Доста подробни са указанията към всяка една образователна институция. Има някои неща, по които и ние като синдикат в момента работим. Сравнително малко са решенията, които трябва да се взимат индивидуално в училищата и по-скоро трябва да спазват много акурактно всичко, което е заложено като задължителен елемент от министерството.

Формата на обучение също се приема на педагогически съвет и каквото и да е препоръчало министерството, образователната институция си казва крайната дума като: ние можем да предложим тази форма, а другата не можем. Искам да кажа, че трябва да се обърне внимание и на болестите на учителите. Много важен е също така въпросът с финансирането на всички тези дейности по дезинфекция. Нека да не се получи липса и неизпълнение на едни препоръки поради финансови нужди.

Надявам се, че ще имаме една нормална учебна година, дължим го на нашите деца и трябва да направим всичко възможно. Трябва да се научим на правила, а не да се страхуваме.