Дете, което в първите класове не се справя с учебния материал, не винаги е мързеливо. Сатистиката сочи, че 3 от 20 деца у нас страдат от дислексия. Тези деца имат трудности в писането и в четенето. Родителите задължително трябва да се обърнат към специалисти в ресурсен център или да се консултират с логопед или с психолог. 

Грешките, които се допускат при дислексия:

- Родителите започват да местят детето в различна паралелка, дори в ново училище, но детето им продължава да не се справя с учебния материал.

- Учителите да не разбират, че става въпрос за дислексия при дете, което изостава в четенето и писането, т.е. има сериозни проблеми с обучението, и не го насочват към логопед. 

Подигравките от останалите деца, задълбочават проблема.

Забавено проговаряне и речеви нарушения 

Продължава на следваща страница