Човечеството никога не е консумирало толкова месо, колкото днес. През 1961 г. световната консумацията на месо е била 70 млн. тона годишно. През 2018 г. са консумирани над 323 млн. тона месо.

Всяка година се убиват 65 млрд. животни, което означава, че близо 2000 животни се убиват всяка секунда за месо. Това индустриално производство на месо има сериозни последици. Животновъдството е отговорно за 15% от емисиите на парникови газове и се нарежда на второ място след производството на енергия и транспорта.

Освен това, 83% от земеделската земя от цял свят се използва за животновъдство. Липсата на земеделска земя води и до изсичането на екваториалните гори в Амазония.

"Aleph Farms" не е първата лаборатория, която създава синтетично месо. През 2013 г. холандски учени представиха пред света първия етичен хамбургер с "месо", създаден без убийството на животни. След 20 години хората ще се чудят защо е било нужно избиването на милиарди животни, коментира ръководителят на проекта проф. Марк Пост.

Д-р Нета Лавон пояснява как се създава синтетичното месо в лабораторията на "Aleph Farms": "Взимаме клетки от кравата без да я убиваме. Умножаваме това малко количество клетки и по този начин създаване парче месо".

Снимка: https://www.aleph-farms.com/

Производството на синтетично месо е много по-щадящо за околната среда. Нужни са по-малко земя, по-малко вода, а количеството на изхвърлените парникови газове в атмосферата се намалява с близо 80%.