Двадесет и девет години подред в много страни по света на 10 октомври се насочва вниманието на обществото върху психичните болести – проявите на душевно разстройство и патологично състояние на съзнанието. Търсят се новите причини, които водят до психичните разстройства и подходите за тяхното премахване.

Акцентът е падал върху психичното здраве на жената (1996), на децата (1997), на  възрастните хора (1999), на хронично болните (2010). Тази година на фокус е инвестирането в психично здраве.

Причините за психични заболявания понякога са генетични дефекти, в резултат на инфекции и травми на мозъка, но

често те са в резултат от влиянието на околната среда, напр. погрешни междуличностови отношения.

Проф. Чавдаров развенчава битуващия мит, че който се е лекувал за умствено заболяване и се е възстановил, остава труженик второ качество. „Опитът показва, че

такива хора много често са мотивирани и квалифицирани работници и имат равнозначна продуктивност спрямо неболедувалите”,

категоричен е проф. Чавдаров. Световно известните бележити личности като Х.К. Андерсен, Л. В. Бетовен, У.Чърчил, Т. Едисон, Й. Гьотете, И. Нютон са имали доказани умствени заболявания.

Нарушенията в умственото здраве още в детска възраст могат да се оценят по:

  • Поведението - Стои неподвижно с часове или прави стереотипни движения.
  • Чувствата – Преобладават емоциите като страх, тъга, гняв, ярост.
  • Мислите – За отмъщение, за самоубийство. Неправилно възприемане на околната среда.
  • Физиологични прояви – Треперене, побледняване, изпотяване.

Повече информация може да прочетете в монографията на проф. д-р Димитър Чавдаров „Проблемни деца”.

Възможно ли е да живеем здрави, работоспособни и реализирани мъже и жени, пълноценни родители и добре грижещи се за своите родители, когато сме отдавна пораснали деца? Психолозите дават утвърдителен отговор -„Да”. За да опазим себе си в добро душевно състояние

трябва да запазим вярата в себе си и да не губим надежда,

дори когато нямаме слънце на хоризонта си.

Д-р Тотко Найденов в своя книга пише: „И ако сте изпаднали във временно отчаяние, депресия, тъма – бъдете сигурни: след мрака винаги идва Светлина! Дочакайте я! Не се предавайте – надежда има винаги!”.