"С каквото се похвалиш, без него ще останеш. Щастието обича тишината."

- Талмуд, авторитетен запис на религиозни обсъждания на еврейски закони, етика, легенди и истории; основен източник за законодателство, обичаи и морални ценности на юдаизма

Още мъдрости за щастието: