Обикновено в периода между първата и третата годинка

при повечето деца се наблюдават малко или повече промени в отношението към храненето. Често започва да се случва детето да не иска да яде или пък хапва само няколко лъжички. Родителите му и най-често майката констатират, че детето им не се храни "така, както трябва" и оттам тръгват тревогите и съмненията за здравето на детето, за неговото нормално развитие и растеж.

Ако попитате майката,

тя без да се замисли ще ви отговори, че на тази възраст бебето трябва да яде повече и по-редовно. В резултат на това си убеждение тя хвърля целия си арсенал, опитва всички възможни тактики, за да накара детето си да яде. Ще настоява, ще го сложи пред телевизора, за да гълта несъзнателно, загледано в екрана, ще му пее или ще се прави на клоун. Напразно. В повечето случаи ще постигне обратния ефект: Храненето ще стане все по-продължително, мъчително, дори конфликтно. Тук му е мястото да подчертая златното правило:

Никога детето не трябва да бъде насилвано да яде!

То може да има не едно и две основания, за да не се храни: някакво неразположение, липса на настроение или апетит, не харесва новата зеленчукова съставка примерно и т.н. Но трябва да знаем, че има една основна причина за т.нар. "злоядство" точно в този период:

От 1 до 3 години развитието и растежът на детето не са толкова интензивни,

както в периода до навършването на първата годинка. Това, което като килограми и сантиметри бебето е наддавало за един месец, сега се случва за около три-четири месеца. Независимо че с прохождането си пъргавото мъниче изразходва впечатляващо количество енергия, организмът му не се нуждае вече от толкова калории, колкото са били необходими за изграждането на телесните тъкани, костната система, цялата структура на организма през първата годинка.

Ето защо важно е в подобна ситуация

да сме спокойни, да поднасяме търпеливо лъжичката, да не бъдем припряни, да храним детето, когато и колкото то самото пожелае. Не бива храненето да притеснява, нито да се превръща в принуда, както за нас, така и за детето.

Напротив, удоволствието и позитивните емоции по време на храненето са важна предпоставка детето да изгради здравослони хранителни навици, които ще го съпътстват през целия му живот.