"Пътешествието на откривателя не е търсенето на нови пейзажи, а погледа с нови очи."

- Марсел Пруст (1871 - 1922), френски писател, романист, критик и есеист

Още за пътешествията: