Множествената склероза обикновено е свързвана с обща слабост, отпадане на двигателна функция и нарушение в зрението. Промените при това хронично заболявания са в главния и гръбначния мозък, и в зрителните нерви. Непредвидима болест, която засяга немалко хора. Някои хора имат леки симптоми и могат да бъдат активни дълги години, докато при други - увреждането настъпва внезапно.

Многообразни са проявите на множествената склероза:

от засягане на двигателната активност на крайниците и зрителните проблеми, до дисфункция на жлъчния мехур и червата с болки, замайване, световъртеж и депресия. В леките случаи болестта протича на пристъпи, които отзвучават с дълги светли периоди. В най-нежеланите форми множествената склероза протичат драматично и бързо довеждат до парализа на пациентите.

Някои от причините са: генетични фактори; увреждащи условия от околната среда; промени във функцията на имунната система.

Сред жените се среща 2-3 пъти по-често.

В света около 2,1 милиона души са засегнати от множествена склероза. Висок риск за проява на болестта има при роднините на хора с множествена склероза (родители, братя, сестри, деца). 

По-висока заболеваемост има сред население, което живее в географски ширини с по-малко слънчеви дни.

Затова се приема, че витамин D има предпазващ ефект. 

Множествена склероза се доказва най-сигурно чрез ядрено-магнитен резонанс. На снимките от изследването лекарите могат да посочат огнищата на поражение в мозъчната тъкан (демиелинизираните неврони).

Снимка:Thinkstock/Getty Images

Лечението в момента помага да се облекчават симптомите и в много случаи да се овладее пристъпа. Целта е да се подобрява качеството на живот на хората с множествена склероза, които да могат да продължават да работят и да са полезни на себе си и обществото. 

Световната медицина не спира да търси обяснение на естеството на заболяването и възможности как да бъде предотвратено и съответно окончателно излекувано.