Австралийски изследователи направили проучване, което показва, че кратките 40 секундни микропаузи, в които учениците гледали компютризирани снимки на зелен покрив, довели до подобряване на ефективността на вниманието и справянето с образователните задачи.

От това първо по рода си проучване изследователите установили допълнителни ползи за учениците, които посещавали училища, които се отличавали с много повече зелени площи и красиви природни гледки. Тези деца се влияели от присъствието на зеленината около тях, което се виждало на сателитните снимки от техните училища и съседните терени. Тези ученици били със съсредоточено внимание и много високо ниво на работната памет.

По-ново научно съобщение показва резултатите от наблюдение върху 2593 деца от 7 до 10 годишна възраст от 36 училища в Барцелона в продължение на една учебна година. Учениците правели 4 преговорни тестове през всеки учебен срок. Децата постепенно подобрявали резултатите от тестовете. Интересното било, че учениците с повече зеленина около себе си имали много по-силна работна памет и по-добро конгнитивно развитие. Отчитани били не само наличието на дървета, но и на тревни площи и цветни алеи по пътя до дома, в училище и в съседство.

Mark Nieuwenhuijsen, изследовател от Център за епидемиология на околната среда в Барселона смята, че ефектът се свързва и със замърсяването на въздуха от трафика в големите градове, което е по-малко в озеленените райони. И когато замърсяването на въздуха се добави към модела на изследването, това вече обяснява до 65% връзката между зеленината и по-доброто развитие на мисловния и обучителен процес при децата. Nieuwenhuijsen казва: "Ние не мислим, че това е изцяло заради замърсяването на въздуха. За мен това е директен ефект от гледането на зелено пространство върху умственото здраве. Виждат се достатъчно полезни ефекти от зеленината." 

По какъв механизъм зеленината оказва ползотворно влияние

Има една хипотеза "биофилия" – буквално от гръцки език означава "любов към живота", според която еволюционният биолог от Харвард Е.О. Wilson обяснява: "Тъй като хората са еволюирали в определени видове зелени пейзажи, ние всъщност имаме психологическа нужда от тях. По този начин, когато сме лишени от зеленина, това е вредно за психиката ни. Връзката ни с природата е основна човешка необходимост."

Заключението от това изследване я ясно - в училищата трябва да се засаждат много дървета, тревни площи и цветя, и като цяло градовете трябва да станат по-озеленени.