Как да вдъхнем увереност и да научим децата си на независимост още от раждането им до предучилищна възраст ни разкриват Силви Деклеб и Ноеми Деклеб - френски учителки с дългогодишен опит в преподаването по метода на Мария Монтесори. В книгата си "150 упражнения по метода "Монтесори" у дома" преподавателките предлагат още полезна информация как да помогнем на детето да развива интелекта, усета си за естетика и творческия си потенциал още в ранна възраст.

Мария Монтесори (1870–1952) е първата дипломирана жена лекар в Италия, придобила световна популярност с педагогическата си работа с деца – сред които и деца с увреждания – на различни възрасти от различни държави. През 1907 г. тя открива първата "Casa dei Bambini", в която се занимава с деца от 3 до 6 години, които са били оставени на произвола на съдбата по улиците на бедното римско предградие Сан Лоренцо. Тази "Къща на децата" се превръща в истинска лаборатория за педагогически изследвания, в която, докато следва своите открития и наблюдения, тя усъвършенства метода "Монтесори".

До края на живота си Мария Монтесори живее и преподава на деца в Италия, Испания, Англия, Холандия, Индия, където се среща с Ганди, Неру и Тагор и създава множество училища "Монтесори". Днес по света има над 22 000 училища Монтесори, а сред обучавалите се по този метод са основателят на "Amazon" Джеф Безос, съоснователите на "Google" Лари Пейдж и Сергей Брин, писателят нобелист Габриел Гарсия Маркес, собственикът и издател на "Washington Post" Катрин Греъм и други.

В книгата си "150 упражнения по метода "Монтесори" у дома" педагозите с дългогодишен опит в преподаването по метода "Монтесори" Силви Деклеб и Ноеми Деклеб предлагат редица полезни упражнения и съвети, с които всеки родител може да възпитава в домашни условия детето си по популярния метод  на видната италианска педагожка. Описаните в изданието дейности са съобразени така, че да са достъпни за всеки, а единственото, което родителят трябва да отдели, за да ги изпълни, е време и желание. 

Позовавайки се изцяло на методите "Монтесори", авторите Силви Деклеб и Ноеми Деклеб предлагат различни подходи и техники, които стимулират сетивата на детето и интереса му към света още в първите месеци след раждането. Голяма част от упражненията, описани в книгата, са предназначени и за деца на възраст между 2 и 4 години, както и за 5-6-годишни деца.

В ценното за всеки (бъдещ) родител четиво са разгледани определени правила, по които можем да създадем у дома среда на Монтесори, подтиквайки малчуганите да се научат на подреденост, логика, различни умения от ежедневието, а също и да развият важни когнитивни способности, необходими по-късно в математиката, писането и ученето на език. Целта на авторите е родителите сами да работят с децата си, при това с евтини  материали, които всеки може да си позволи.

Сред съветите в "150 упражнения по метода "Монтесори" у дома" са майките и бащите да прекарват повече време с децата в игри, запознавайки ги с огромното разнообразие на света, без да ги объркват и натоварват излишно. Специално внимание е отделено на техниките за развиване на интелекта и творческия потенциал на децата още в ранна детска възраст.

Силви Деклеб и Ноеми Деклеб, са френски учители, които имат дългогодишен опит в преподаването по методите на Мария Монтесори. Силви Деклеб е директор на единствената гимназия, в която се преподава по този метод във Франция, а Ноеми Деклеб управлява Международното училище "Монтесори" в Бордо.

Прочетете откъс от "150 упражнения по метода "Монтесори" у дома", издадена от "Сиела" в превод от френски език на Стефания Ранкова. 

Снимка: Сиела

Учебният материал 

Родителят, който желае да създаде у дома си среда на Монтесори за своето дете трябва да следва известни пра­вила. 

Повечето учебни материали трябва да бъдат сложени върху подноси, които детето ще може да мести. Материалите трябва да бъдат винаги естетически издържани, в пъ­лен комплект и готови да отговорят на нуждите на детето за учене. 

Материалите трябва да бъдат достъпни за детето и да бъдат подредени по категории: 

- ежедневие;

- сетива;

- математика;

- развитие на езика и начало на четенето;

- култура: история, география, естествени науки. 

За материалите Монтесори трябва да има специално място и те да не се смесват с играчките на детето. Ако не разполагате със стая, специално пригодена за тази цел, следва да отделите една или няколко етажерки и да създа­дете система за подреждане с цел да избегнете смесване­то на подносите или кошниците с различните категории материали и те да имат строго определено място, което веднъж създадено, няма да се променя. 

Трябва да разполагате само с материалите, които ще бъдат показвани на детето за правилното протичане на дейността и избягване на риска от провал и невъзможност за постигане на поставената цел.

Ако имате повече деца, трябва да подготвите материали за развитие на нивото на всяко дете. 

Важно е да поставите знаци на етажерките, за да може детето да подрежда материалите на правилното място и да намира винаги тези, които му трябват за изпълнение на съответната дейност. 

След употреба материалите винаги следва да бъдат върнати в първоначалното им състояние и правилно под­редени. Затова е добре да подготвите някакви знаци, за да може детето да подреди подноса или кошницата на пра­вилното място (стикери, снимки и др.). 

Не се подготвят няколко кошници или подноси с на­пълно еднакви дейности, тъй като детето трябва да се на­учи да изчаква, ако иска да извършва същата дейност като друго дете. 

Кошниците и подносите трябва да бъдат сменяни ре­довно, но не всеки ден, защото детето се учи чрез пов­торение и следователно има нужда да извършва една и съща дейност с един и същи материал многократно. Де­тето следва да бъде наблюдавано добре, за да се следи за напредъка му и дали това, което върши, му носи винаги удовлетворение. 

Трябва много да се внимава да не се предоставя на едно дете материал, който е много труден за него; ако то се провали, може да загуби доверие в себе си и да не се осмели да опита повече. 

Трябва да се наблюдава детето и от момента, в който усъвършенства един материал, да му се предложи допъл­нителна трудност. 

Когато възрастният подготвя материала, той следва да има само една трудност. Затова е важно да се подготвим самите ние в дадена дейност, за да сме наясно с трудно­стите, които тя носи.

Материалите трябва, доколкото е възможно, да по­казват грешките, за да може детето да контролира само своите грешки и да ги поправя, като по този начин показва напредък. 

Ако се спазват добре принципите (естетични материали, само по една трудност и контрол върху грешките) е напълно възможно да създадете материалите Монтесори у дома, без да има нужда да си доставяте „истинските“ материали Монтесори. 

Това ще даде възможност на много деца да се възполз­ват от тази педагогика, без да ходят на училище (или хо­дейки на училище) Монтесори и да успеят да развият ос­новните цели на педагогиката на Монтесори вкъщи: 

- развитие на самостоятелност;

- развитие на концентрация;

- развитие на доверие в себе си и във възрастния;

- развитие на фината моторика;

- развитие на сетивата;

- познание за света.