Шенген, шенгенското пространство или шенгенската зона представлява група от европейски държави, които са премахнали граничния контрол помежду си и са страни по Шенгенското споразумение от 1985 г.
Интересна е историята на името.

То произлиза от мястото на сключване – люксембургското село Шенген. Повече за него и жителите му - вижте във видеото. 

Снимка: iStock

Шенгенските правила са от съществено значение за свободното движение в Европейския съюз. Те премахват контрола по вътрешните граници. Едновременно с това се установяват еднакви правила за защита на външните граници на зоната.

КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ ОТ ШЕНГЕН?

От 31 март България е официален член на Шенген по въздух и море. Но това не е просто махане на едно гише на летището. Влизането в Шенген:

  • Позволява на хората в Европа да живеят, учат, работят и да се пенсионират където пожелаят в рамките на общото пространство.
  • Туристите и фирмите също се ползват от тези права.

За нас, българите, това е възможност за по-лесно пътуване, повече възможности за работа, бизнес и кариерно развитие в съседните страни, както и лечение без граница. Шенгенското пространство е едно от основните постижения на европейския проект и позволява на над 400 милиона души да пътуват свободно между отделните държави членки, без да преминават през граничен контрол.

ЩЕ ПЪТУВАТ ЛИ МАЙКИТЕ С ДЕЦА ПО-ЛЕСНО?

 

С влизането на България в Шенгенското пространство по въздух от 31 март 2024 г. пътуването на българите ще стане по-лесно.

Снимка: istockphoto.com

 

Граничната проверка на летището ще отпадне, стига да се пътува до друга държава в Шенген. Това означава, че няма да има чакане по опашки за проверка на документите, което ще спести време и нерви на пътниците. 

Важно е все пак:

  • да носите документ за самоличност
  • да спазвате изискванията за съдържанието на багажа си

От 31 март 2024 г., когато пътувате до Румъния по въздух и по море, няма да преминавате досегашната гранична проверка на документите - северната ни съседка влиза в Шенген заедно с нас по въздух и море. 

КАК ЩЕ ПЪТУВАТ САМОТНИТЕ МАЙКИ?

Важно е да се знае, че детето не може да пътува извън България без международния си паспорт.

Когато се издава такъв, в управлението физически трябва да присъстват и двамата родители. В декларацията, която се попълва, се записва информация от документите за самоличност и на двамата. Те поставят и подписите си.

Счита се, че след като са имали съгласие за издаване на международен паспорт на детето, това е съгласие от двамата то да пътува в шенгенската зона.

Така самотни майки или такива със съвместни родителски права, но без другия родител, може да пътуват с децата си без специална декларация. 

Важно е да се носи международният паспорт на детето и да няма наложени оганичения. Във всеки един момент граничните власти могат да поискат проверка.

Декларацията за съгласие за пътуване от родител ще се изисква на вътрешни сухоземни и външни граници. Децата над 14 и под 18 г. могат да пътуват с лична карта.

Особеност, която е добре да знаете, ако пътувате до Холандия. 

Ако пътувате до там с дете под 18-годишна възраст се прилагат допълнителни правила и може да бъде извършена проверка на самоличността.