1. Къде трябва да поставите запетайката, ако искате да спасите човешки живот?

А)
Да се обеси, не да се помилва!
Б) Да се обеси не, да се помилва!

2. Къде е правилното място на запетаята, когато има обръщение?

А)
Донеси ми якето, мамо, или някакъв пуловер за довечера.
Б) Донеси ми якето мамо, или някакъв пуловер за довечера.
В) Донеси ми якето, мамо или някакъв пуловер за довечера.

3. Къде е правилното място на запетаите?
А)
Ще си купя и рокля, и обувки, и чанта за сватбата.
Б) Ще си купя и рокля, и обувки и чанта за сватбата.
В) Ще си купя и рокля и обувки и чанта за сватбата.

4. Кое изречение е вярно?
А) Постигнахме успех, и то какъв.
Б) Постигнахме успех и то какъв.
В) Постигнахме успех и то, какъв.

5. Кое изречение не е вярно?
А) Ей, колко ме е яд!
Б) Не е лесно да признаеш вината си.
В) Никой не казва, колко още ще продължи кризата.

Вижте отговорите на следващата страница >>>

1. Къде трябва да поставите запетайката, ако искате да спасите човешки живот?
Да се обеси, не да се помилва.
Да се обеси не, да се помилва.

2. Къде е правилното място на запетаята, когато има обръщение?
Донеси ми якето, мамо, или някакъв пуловер за довечера.
Донеси ми якето мамо, или някакъв пуловер за довечера.
Донеси ми якето, мамо или някакъв пуловер за довечера.

3. Къде е правилното място на запетаите?
Ще си купя и рокля, и обувки, и чанта за сватбата.
Ще си купя и рокля, и обувки и чанта за сватбата.
Ще си купя и рокля и обувки и чанта за сватбата.

4. Кое изречение е вярно?
Постигнахме успех, и то какъв.
Постигнахме успех и то какъв.
Постигнахме успех и то, какъв.

5. Кое изречение не е вярно?
Ей, колко ме е яд!
Не е лесно да признаеш вината си.
Никой не казва, колко още ще продължи кризата.

Ако имате повече от 3 верни отговора:
Правописът и пунктуацията ви са на добро ниво. В повечето случаи знаете къде да поставите запетаята правилно. Познаването на правилата е основа за добър писмен изказ.

Ако имате по-малко от 3 верни отговора:
Правописът и пунктуацията ви не са на добро ниво. Когато четете книги, обръщайте внимание на препинателните знаци в изреченията. Това може да ви помогне да повишите знанията си в това отношение.

Изпозлвани са примери и правила за правопис и пунктуация от "Правопис и пунктуация на българския език. Основни правила", БАН, 2011.