1. Къде трябва да поставите запетайката, ако искате да спасите човешки живот?

А)
Да се обеси, не да се помилва!
Б) Да се обеси не, да се помилва!

2. Къде е правилното място на запетаята, когато има обръщение?

А)
Донеси ми якето, мамо, или някакъв пуловер за довечера.
Б) Донеси ми якето мамо, или някакъв пуловер за довечера.
В) Донеси ми якето, мамо или някакъв пуловер за довечера.

3. Къде е правилното място на запетаите?
А)
Ще си купя и рокля, и обувки, и чанта за сватбата.
Б) Ще си купя и рокля, и обувки и чанта за сватбата.
В) Ще си купя и рокля и обувки и чанта за сватбата.

4. Кое изречение е вярно?
А) Постигнахме успех, и то какъв.
Б) Постигнахме успех и то какъв.
В) Постигнахме успех и то, какъв.

5. Кое изречение не е вярно?
А) Ей, колко ме е яд!
Б) Не е лесно да признаеш вината си.
В) Никой не казва, колко още ще продължи кризата.

Вижте отговорите на следващата страница >>>