Посочете само думите и изразите, които са вярно написани:

1. варо-пясъчен
2. усмивам
3. изпети
4. двама сноби
5. приситя
6. беловласт
7. светлозелен
8. най-мразя
9. лъкатуши
10. еди къде
11. улейообразен
12. беберон
13. уволация
14. фабола
15. коситба
16. плагият
17. народоосвободителен
18. удохотворени
19. невясти
20. народ герой
21. шевствие
22. ористта
23. плеяда
24. уподобя
25. поновому
26. военопленник
27. прескочикобила
28. сапуниерка
29. авто-мото-части
30. слязаха

Ако този тест ви допада, ето и още един подобен, с който да се забавлявате и да разберете какви са познанията ви по правопис:

 

Както и един логически:

Верните отговори са на следващата страница>>>