Всички думи от нашия тест са взети от класически произведения на българската литература като „Под игото“ на Иван Вазов и „Бай Ганьо“ на Алеко Константинов. Проверете до колко сте запознати с вече остарели и архаични думи, които днес традиционно вече не се използват.

Припомнете си и нашия тест за правопис:

1. Какво означава остарялата дума дилбер?
а) лош човек
б) хубав, красив
в) вид националност

2. Какво означава остарялата дума севда?
а) женско име
б) съдба
в) любов

3. Какво означава остарялата дума менци?
а) медни котли
б) нещо, което хората са си разменяли в миналото
в) най-видните и силни мъже в селото

4. Какво означава остарялата дума стобор?
а) удар в гръб
б) ограда
в) вид висок стълб

5. Какво означава остарялата дума боаз?
а) вид естествена боя, багрило
б) страхлив човек
в) планински проход

6. Какво означава остарялата дума трен?
а) влак, железница
б) съкращение от тренировка
в) преход, ходене

7. Какво означава остарялата дума карандаш?
а) близък човек, който ти мисли доброто
б) голям враг, който ти мисли злото
в) средство за писане, молив

8. Какво означава остарялата дума лелея?
а) пазя нежно и грижливо, тая в душата си
б) плавам, движа се по вода
в) клатя се, люшкам се

9. Какво означава остарялата дума кукурузник?
а) мошеник
б) царевичен хляб
в) немарлив човек

10. Какво означава остарялата дума свинец?
а) олово, куршум
б) звънец
в) мъжка свиня

11. Какво означава остарялата дума либе?
а) живот
б) вечност
в) любима

12. Какво означава остарялата дума маскара?
а) човек, който е сгрешил
б) човек за смях
в) мъжествен човек

13. Какво означава остарялата дума вкратце?
а) накратко
б) накрая
в) по-краткото

14. Какво означава остарялата дума мале?
а) възклицание
б) малък човек
в) майка

15. Какво означава остарялата дума аслан?
а) лъв
б) точно
в) подслон

Верните отговори са на другата страница >>