Забавен и лек тест, с който да проверите знанията си по правопис.

Проверете и знаете ли какво означават тези 15 остарели думи, които вече не се използват:

1. Кое е вярното изписване на думата:
а) акомулатор б) акомолатор в) акумулатор

2. Кое е вярното изписване на думата:
а) футьойл б) фотьойл в) фотьоил

3. Кое е вярното изписване на думата:
а) отвертка б) отверка в) утверка

4. Кое е вярното изписване на думата:
а) меродия б) меродя в) мерудия

5. Кое е вярното изписване на думата:
а) кремвирш б) кренвирш в) кренвирсш

6. Кое е вярното изписване на думата:
а) презумция б) презунция в) презумпция

7. Кое е вярното изписване на думата:
а) единица б) еденица в) единитса

8. Кое е вярното изписване на думата:
а) анцук б) анцунг в)анцуг

9. Кое е вярното изписване на думата:
а) абитюрент б) абитурент в) абитуриент

10. Кое е вярното изписване на думата:
а) лимонтузу б) ломонтозу в) лимонтозо

11. Кое е вярното изписване на думата: 
а) предтекст б) претекст в) предекст

12. Кое е вярното изписване на думата:
а) фъстък б) фастък в) фастак

13. Кое е вярното изписване на думата:
а) непромукаем б) непромокаем в) непромукаим

14. Кое е вярното изписване на думата:
а) дедектив б) дедектиф в) детектив

15. Кое е вярното изписване на думата: 
а) корегирам б) коригирам в) куригирам

16. Кое е вярното изписване на думата: 
а) вуписник б)випустник в) випускник

17. Кое е вярното изписване на думата:
а) двоумя б) двуомя в) двуумя

18. Кое е вярното изписване на думата: 
а) еликсир б) елексир в) иликсир

19. Кое е вярното изписване на думата:
а) Магаскадар б) Мадагаскар в) Магадаскар

20. Кое е вярното изписване на думата:
а) окразка б) украска в) окраска

Вижте верните отговори на следващата страница >>