Повечето хора наистина се затрудняват с тази геометрична задача.

УСЛОВИЕТО

От тези 3 квадрата да направите два

  • Трябва да се преместят само 3 клечки
  • Не бива да остават стърчащи клечки, които не са част от фигура.

Решението е на следващата страница >>>

ОТГОВОР

Преместват се клечките, които са долни две страни на квадратите и тази, която е помежду им. Така се оформя един голям квадрат.

 

Снимка: Lad