Повечето хора наистина се затрудняват с тази геометрична задача.

УСЛОВИЕТО

От тези 3 квадрата да направите два

  • Трябва да се преместят само 3 клечки
  • Не бива да остават стърчащи клечки, които не са част от фигура.

Решението е на следващата страница >>>