Над три четвърти от българите знаят поне още един език, освен български (поне на основно ниво), като най-често това е английският език. Над половината от тях знаят чужд език в резултат на основното и средното си образование. Въпреки предимството на втори език, рядко сме поставени в ситуация, в която е наложително да го ползваме, сочат резултатите от проучване* на Нилсен Адмосфер България и Български национален панел.

Почти 8 от 10 представители на онлайн населението в страната знаят чужд език поне на основно ниво. Най-често хората знаят един (50%) или два (33%) езика, докато по-малък е делът на тези, които знаят повече (17%). Сред останалите, които не владеят друг език, мнозинството от запитаните в изследването имат интерес да учат чужд език в бъдеще. 

Английският се превръна в новата лингва франка през последните десетилетия и резултатите от изследването потвържават именно това. На въпроса кои езици знаят поне на основно ниво респондентите посочиха на първо място английски (67%), на второ - руски (43%) и на трето - немски (16%).

Снимка: iStock

Тук обаче е интересно да се отбележи следното: английският език намалява популярността си с покачване на възрастта, докато руският – обратното, а именно: 81% от 15 до 34-годишните знаят английски в сравнение с 43% от хората над 54-годишна възраст и само 16% от 15 до 34-годишните знаят руски в сравнение с 85% от хората над 54 години.

Естествено, има логично обяснение за това. Други езици, които бяха посочени от анкетираните, но със значително по-малки дялове, са турски, френски, италиански, испански и гръцки.

Колкото до нивото на владеене на двата най-често посочвани езика сред запитаните в изследването – английски и руски. От тези, които знаят английски език 43% го владеят на основно ниво (А1-А2), на самостоятелно (В1-В2) – 32%, на свободно (С1-С2) – 17% и на отлично – 8%. От тези, които знаят руски език 32% го владеят на основно ниво (А1-А2), на самостоятелно (В1-В2) – 28%, на свободно (С1-С2) – 25% и на отлично – 15%.

Всеки има своя причина да знае или изучава чужд език. Сред най-честo изброяваните причини са: обучението в училище/гимназията (55%), възможността да се комуникира при пътуване извън страната (32%), за конкретна работа сега или в миналото (25%), конкурентоспособност на пазара на труда (22%), за удоволствието да се научи нещо ново (20%), интересът към други езици и/или култури (20%) и пребиваване в друга страна в миналото (18%).

Снимка: iStock

Респондентите отговарят и колко често прилагат знанията си в областта на чуждите езици, конкретно визирайки ситуация, в която е необходимо, а не по собствен избор (напр. четене и слушане на чуждоезични материали в свободното си време).

Най-добър пример за подобна изискваща ситуация е работното място. На 30% от хората им се налага да ползват чужд език ежедневно или често, докато 32% го прилагат от време на време. 34% от запитаните радко са поставени в ситуация, в която се налага да ползват друг език и за 4% това никога не се случва.

* Проучването на базата на извадка от 500 души сред активни в интернет българи на възраст минимум 15 години.