Страхът от провал никога не бива да става причина да не опиташ нещо.