Диабетът е сложна болест, в резултат на хормонални и метаболитни нарушения. Целта е човек с диабет да живее без да допуска големи отклонения в стойностите на кръвната захар. В противен случай, лошо контролираният диабет води до тежки усложнения, засягащи почти всички органи и системи.

Половината от болните на хемодиализа са със хронична бъбречна недостатъчност в резултат на усложнен диабет. 

Слепота поради диабетна ретинопатия също се получава при неадекватното му лечение.

Диабетната невропатия е едно от най-сериозните усложнения, което може да доведе до ампутации на долните крайници. Те са предотвратими при правилни и редовни грижи за стъпалата.

Необходима е по-голяма любов към себе си и търсене активно на помощ. Не е задължително от таблетки да се премине на инсулин. Не са малко диабетиците, които 40 години са поддържали кръвната си захар с таблетки.

Ново разбиране за захарния диабет тип 2 дава нови възможности за лечение.

Метаболизмът в здравия организъм се извършва по съвършен начин. За поддържане на кръвната захар на гладно в норма, хормонът глюкагон от панкреаса организира лабораторията на черния дроб да произвежда глюкоза. Веднага след консумация на храна, която съдържа въглехидрати, респ. глюкоза, се отделя инсулин, за да разгради постъпилата глюкоза, което се съпровожда с намаляване на глюкагона.

Освен панкреасните хормони (инсулин и глюкагон) в контрола на кръвната захар се включват чревните хормони - инкретини.

Храната, която съдържаща глюкоза, стимулира освобождаване на инкретини (GLP-1 и GIP), които допълнително стимулират секрецията на инсулин. Учените доказват инкретиновия ефект при сравнението на инсулин, стимулиран от глюкоза от храната и исулин, стимулиран от въведена венозно глюкоза. Оказва се, че стимулираната инсулинова продукция е повече в резултат на преминалата през храносмилателния тракт глюкоза. 60% от общо секретирания инсулин е в резултат на чревните инкретинови хормони. 

В същото време активността на инкретините се прекратява от специфични ензими. Затова ефектът им в кръвта е краткотраен. Съвременните знания на медицината за фините механизми, които осигуряват глюкозния баланс, отварят ново поле за създаване на все по-нови лекарства, които могат да въздействат на нивото на инкретините.

Диабетът не е присъда

и това са го доказали множество хора, които са живели десетки години с контролиран диабет, чрез пълноценна реализация, както в професионалния, така и в личния си живот.

За де не ви превземе диабетът