Когато започнах да се подготвям за въвеждащия материал по новата ни месечна тема -Азбука на самочувствието, първата ми работа беше да поканя жени, с които да дадем началото на тази азбука. Тогава една от тях ми каза: “Ще се включа, темата ми е любима, но на български самочувствие не е като self-confidence (самоувереност - англ., бел.ред.)”. И тогава осъзнах, че без да искам, съм събрала две понятия в едно - самочувствие и самоувереност. Затова ви дължа малко повече разяснения, с които надявам се да бъда и полезна.

Идеята за месечната ни тема мина през няколко етапа. Мога да кажа, че тази част от съдържанието в сайта ни е равнопоставена на емоциите около раждането и отглеждането на дете. Казано с чувство за хумор, разбира се, но в същото време и много отговорно.

През май искаме да дадем стимул, мотивация, вдъхновение на всяка една жена, която стигне до тези редове, а и до следващите. Ще ви запознаваме с лични истории, ще ви дадем примери и съвети как да подобрите вътрешната си сигурност и убеденост, че можете да се справите, стига да сте си поставили ясни цели и да имате ясен отговор защо ги преследвате.  

В този смисъл нашата "Азбука на самочувствието" няма да е егоцентрична или нарцистична. Тя ще е отключваща. Ключ ще намирате във всеки един материал - това ще са обозначени думи и изрази, които можете, по желание, да събирате - по старомодния начин в тефтера с бележки, по модерния начин - в телефона. Накрая на месеца ще притежавате списък от ключови понятия, зададени от и преплетени в истински истории. Изчетете го на глас. Ако се откривате в тези понятия, вие сте самоуверена дама с добро самочувствие - продължавайте да се изграждате в тази посока. Ако смятате, че нещо от този списък ви липсва, върнете се към историята, в която намерихте думата, прочетете я отново. Надяваме се, че с личната история зад понятието ще ви дадем повод да се надградите. Според вътрешните си нужди, потребности и нагласи.

Като за начало ще направя необходимото терминологично разграничение* между самочувствие и самоувереност, които често се използват като синоними, но въпреки че са доста близки по значение, имат доста различна роля по отношение на изграждането на чувството за себе си.

  • Какво е самочувствие?

Самочувствието се базира на това как се чувстваш и възприемаш като цяло, достатъчно ли уважаваш себе си, обичаш ли се. Изгражда се чрез опита, преживяванията и ситуациите, които са оформили човек такъв, какъвто се възприема към настоящия момент.

Самочувствието е обръщане навътре, емоционална и когнитивна оценка на собствената ти “стойност”, на самоуважението и на това до колко цениш себе си.

Не се чувствам добре” е фраза, която се чува често от хора с ниско самочувствие. Да не цениш себе си води до поведение с негативно влияние върху личния живот - например вечно да си в ситуацията на молещия, умоляващия или винаги да си в положение на подчинение и покорност.

Характеристики на доброто самочувствие:

- Избягва самоукоряването и самообвиненията.

- Цени качествата на другите.

- Може да казва Да или Не, когато трябва да се избира.

- Приема собствените си недостатъци и ограничения.

- Притежава гъвкавост (способността да отбиваш разочарованията от промените)

  • Какво е самоувереност?

Самоувереността е усещането за собствените възможности и може да се променя в различните ситуации. Например - може да имате добро (т.нар. здравословно) самочувствие, но ниска самоувереност в ситуация, която опира до сметки, таблици и изчисления, с една дума до математика.

Когато обичате себе си, самочувствието расте, което ви кара да се чувствате уверени. Когато сте уверени по отношение на собствения си живот, започвате да уважавате и самия себе си повече. 

Самоувереността е способността да взимодействате успешно със света около себе си. С времето се изграждат определени умения и постижения, на които можете да разчитате. Казват, че е по-лесно да изградите самоувереността си отколкото самочувствието, но двете понятия са преплетени по различен начин. Например - има много самоуверени хора, но с ниско самочувствие

Характеристики на самоувереността:

- Осъзнаване и доверие в собствените възможности.

 - Няма страх от грешките. 

- Не съди другите.

- Увереност за справяне със задачи и ангажименти.

- Търсене на помощ, когато е необходима.

- Адаптивност и гъвкавост.

За да изградите самоувереността и самочувствието си, отнема време. Това е процес, който продължава цял живот. Помислете върху качеството върху, което искате да работите и да подобрите и потърсете практически решения. Следете и темата ни през май. Може пък да ви даде насоки, дори отговори.

Бонус как откъде да започнете, за да подсилите самочувствието си: Приемайте себе си и избягвайте да се сравнявате с другите.

Бонус как откъде да започнете, за да подсилите самоувереността си:  Изградете се мислене “всички сме равнопоставени”. Другите не са по-добри или по-заслужили от вас.

*Използвани източници:

www.healthyplace.com

www.nbcnews.com/know-your-value