Обичате да отменяте плановете и предпочитате да оставате сами? Вероятно сте доста умни хора. Ако често предпочитате да прекарвате вечерите вкъщи сами, това вероятно е знак, че сте интроверти. Но това може да казва нещо и за вашия интелект. Да, тончо така - резултатите от изследване показват, че интровертите биха могли да имат по-висок коефициент на интелигентност (IQ).

Най-общо казано, колкото по-често хората се социализират с приятели, толкова по-щастливи се чувстват. Но интелигентните хора са склонни да предпочитат повече време "за себе си", според резултатите от съвместно проучване на изследователи от Сингапурския университет по мениджмънт и Лондонското училище по икономика. 

За да достигнат до тези резултати, екипът от психолози провежда две проучвания, използвайки данни от масивен национален преглед на над 15 000 души на възраст между 18 и 28 години. Проучванията изследват връзката между резултатите на изследваните лица на тестовете за интелигентност, гъстотата на населението в зоната, в която са живели, колко често се социализират с приятели и колко удовлетворени съобщават, че се чувстват от живота си. 

Като цяло участниците в проучването, живеещи в по-слабо населени райони, съобщават, че се чувстват по-щастливи, докато тези с високо IQ, които живеят в същите райони, се чувстват по-малко удовлетворени. 

Снимка: iStock

Същевременно резултатите сочат, че колкото по-често хората се социализират, толкова по-щастливи се чувстват. От друга страна обаче, интелигентните хора съобщават, че се чувстват по-малко удовлетворени от живота, колкото повече време прекарват с приятелите си. 

Докато тези два извода изглежда си противоречат един на друг, психолозите смятат, че могат да бъдат обяснени с "теорията за щастието на саваната". Ето за какво става дума. Когато нашите предци са ловували, прекарването на време с близки приятели е било от съществено значение за оцеляването - в резултат на това повечето от нас се чувстват нещастни, когато са изолирани от останалите. 

Но тъй като хората с висок коефициент на интелигентност не следват тази норма, някои учени смятат, че интелигентните мозъци просто са по-приспособими към това, което иначе би било необичайна среда - като да са сами или да живеят в пренаселени общности, каквито са големите градове.

Ефектът от гъстотата на населението върху удовлетвореността от живота е над два пъти по-голям за хората с нисък коефициент на интелигентност, отколкото за тези с висок. По-интелигентните хора всъщност са и по-малко удовлетворени от живота, ако общуват със своите приятели по-често.

Пълните резултати от научното изследване са публикувани в списанието на "The British Psychological Society".