"Не можете да отплувате към нови хоризонти, ако нямате смелостта да изгубите брега от поглед."

- Уилям Фокнър