Крайният срок съсредоточава силите върху интересите, които са от най-голямо значение за вас. Насрочената дата ще ви помогне да разберете кога целта може да бъде реално постигната. Без краен срок ще се изтощите да препускате в необятната, често безрадостна пустиня, от неопределени мисли и непродуктивна дейност. 

Специалистите по организация на времето казват, че най- добрите крайни срокове са онези, които сами си поставяме.

Определянето на разумен краен срок често води до по-ефективно използване на времето

Но когато крайният срок ни е наложен от друг, понякога губим много ценно време да се съпротивляваме и негодуваме. Когато се изкушим да помислим, че поставените крайни срокове са неразумни и несправедливи, пак можем сами да ги изберем.

Не се обръщайте назад, когато почти сте стигнали до целта

Правилно определеният срок в действителност е спасително въже.

Публий Сир