Основно правило при общуването със слепи е да ги приемете като хора, с които повече си приличате, отколкото се различавате. Това ще ви помогне да преодолеете много от бариерите в комуникацията с тях. С действията си трябва да показваме само искрено желание за помощ, а не съжаление. Важно е да знаете, че със силно развитата си сензитивност тези хора веднага ще усетят какво диктува намеренията ви. Ето как коректно да се държите в различни възможни ежедневни ситуации, ако попаднете в компанията на сляп човек.

В градския транспорт
Ако на спирката на автобуса (тролей, трамвай) с вас чака и човек с нарушено зрение, е добре да му съобщите номера на превозното средство, който идва. Това важи в пълна сила, ако спирката няма звукова сигнализация.
Ако искате да му помогнете да се качи, поставете ръката му на вертикалната тръба, която разделя стълбите за качване. Може да му съобщите и броя стъпала, които има да изкачи.
Ако в автобуса има много хора, намерете му подходящо място, където да застане той или помолете някой да му отстъпи място.

В офиса
Абстрахирайте се от липсата на зрение и не се притеснявайте от компанията на слепия човек. Предлагайте помощ дискретно. Направете средата в офиса достъпна за него – ориентири, по които да познава кое е неговото работно място, достъпна тоалетна и изходи и т.н.
Винаги когато преместване нещо, го информирайте.

На кино/в музея
Тихо описвайте декорите, героите, дрехите им и също така тихо четете репликите от субтитрите. В музея описвайте подробно какви са експонатите и четете написаното на табелките. Предварително разберете дали слепият човек има нужда от тази помощ, защото той може да разбира езика, на който се говори във филма или четенето да му пречи.

В заведение за хранене
Изберете място, в което музиката не е висока. Така ще имате възможност да си говорите, без да се притеснявате от шума. Когато влизате, е достатъчно да поставите ръката на слепия на рамото си и да го заведете до масата. При избора на храна може да го попитате дали иска ястие с месо или без, а за да му посочите какво има останало в чинията му – използвайте техниката с циферблата на часовника – варени картофи на 6 часа, месо – на 12 и т.н.