Битката със злокачествено заболяване отнемат много физическа и емоционална сила по отношение на увереността и конкуретноспособността на една жена. Тя в действителност е победител, след като е преживяла операция или друг вид лечение, и е избрала живота. Желанието да продължи да работи би трябвало да бъде правилно разбрано и да бъде подкрепена в борбата за оцеляване, поставяйки акцент на думата "живот".

Всеки колектив и работодател не би трябвало да допуска да бъде лъган за истината и здравословното състояние, поради страха на своите колеги/подчинени от отхвърляне или уволнение. Голяма е отговорността да се допусне човешка личност да рухне в безверие от самота и неприемане, само заради своето заболяване. Всички заедно сме по-силни!

Затова, нека не се затваряме в себе си, нито пък да изолираме хората, които са в хватката на страшна болест, а да напълним сърцата си с доброта, толерантност и щедрост. Често пъти именно правилното топло отношение на професионалната среда е тази, която действа като стимулант за продължаване напред в живота.

Съвременното ни общество постепенно се отърсва от несправедливото отношение към пациентите с тежка диагноза, особено когато те са в активна работеща възраст. Точно в такъв момент работещата жена с онкологично заболяване има нужда от разбиране и подкрепа не само от неправителствените организации на онкоболните или на жените с онкологични заболявания, а именно от своите колеги и началници, които най-добре познават нейния принос като професионалист, когато е била със своя максимален потенциал. Това е човешка отговорност да се помогне на по-слабия - преживелия операция или друг вид лечение.

Разбира се, здравите, силните и конкурентноспособните имат възможност да помагат и да подкрепят тези, които са с тежка диагноза, но все още имат сили и желание да работят. Много истина крие народната мъдрост: "Богати сме не с това, което имаме, а с това, което сме дали".

"Заедно срещу рака, в името на живота" е мото на организациите на онкоболните от 75 града в България. Те представляват пациентите и защитават интересите им пред различни обществени институции. Целта е да се подобрява психологическото здраве на болните чрез ежедневна емоционална подкрепа, както на новозаболели, така и на пациентите в ремисия. За щастие, позитивна нагласа към проблемите на онкоболните започва да се утвърждава все по-широко, което е мощен стимул за оптимизъм на всеки един да открие верния път.