За повече радост в живота, сигурният начин са добрите приятели. Психологични изследвания показват, че хората с широк кръг от приятели и роднини живеят по-дълго, смеят се повече и се тревожат по-малко. Приятелствата обаче, като всички други хубави неща в живота, изискват време, енергия и ангажираност. Изкуство е изграждането и опазването на приятелството, непокътнато от времето. За да изградим по-дълбоки приятелства, трябва да сме готови да оценяваме неотложността на моментите и да съумеем

да излезем от зоната на личното си удобство и да покажем истинската си топлота.

Всяко човешко същество има нужда от обич и на повечето хора ще им е приятно, ако поемем инициативата да "разчупим леда” и спечелим тяхното приятелство. Все пак, едва ли има нещо друго, което би могло да предложи по-голямо удовлетворение от това да търсим по-висш смисъл в ежедневието си, освен материалното благополучие. Често с приятелството си осъществяваме своите мечти, но и внасяме позитивна промяна в живота на другите.

Как променяме света около нас с усилията, с думите и действията си

Приятелските взаимоотношения започват да се развалят и доверието намалява, ако започнем да се ядосваме и това ни стане навик. Обидните думи, подхвърлени в една-единствена минута на гняв са развалили множество приятелства. Затова, нека да подбираме грижливо думите си. Прекрасен начин за самоконтрол е да преброим до 100, преди да отговорим на човек, който ни е ядосал.

Не случайно имаме две уши и една уста -

да слушаме два пъти повече, отколкото говорим. Погледнете през очите на другия. Ако се помъчим да видим света от неговата гледна точка, ще стигнем по-дълбоко. Чрез правилното разбиране ще съхраним трайни красиви взаимоотношенията, изградени и на високо доверие.

Как да се усъвършенстваме в изкуството да слушаме

  • Ако разговаряте с някой и събеседникът ви не е казал нито дума през последните  шейсет секунди, най-вероятно е престанал да ви слуша и е време да спрете да приказвате толкова много.
  • Борете се с изкушението да прекъсвате. Обърнете внимание повече върху онова, което ви казва другият.
  • След като другият изложи мислите си, вместо веднага да изкажете собственото си мнение, помислете върху току–що чутото.

Воденият внимателно и искрено диалог, може да помогне да се сближим много повече с хората, с които взаимодействаме всеки ден от живота си, а най-хубавото би било да станем приятели с тях.

Ако тези размисли на Робин Шарма, един от световноизвестните лектори по лидерство и себепознание ви допадат, повече може да прочетете в книгата му „Кой ще заплаче, когато умреш?”.