На 11-и октомври светът отбелязва Международния ден на детето момиче. По този повод УНИЦЕФ предостави нови данни, разкриващи мащабите на насилието над подрастващи момичета, както и будещото тревога отношение, позволяващо подобна злоупотреба да продължава да съществува. Наборът от данни събира на едно място всички по-важни показатели от изтичащата година и по този начин демонстрира съвсем нагледно тежкото влияние, което насилието оказва върху подрастващите момичета, тяхното бъдеще и това на общностите и държавите им.

Сред ключовите статистически данни се открояват следните:
• Почти 1/4 от момичетата на възраст между 15 и 19 години (около 70 милиона в световен мащаб) свидетелстват, че са били жертва на различни форми на физическо насилие, откакто са навършили 15-годишна възраст.

Почти 120 млн. момичета на възраст под 20 години (или 1 на всеки 10 в световен мащаб) са преживели насилствен полов контакт или други форми на сексуална злоупотреба; а 1 на всеки 3 омъжени момичета на възраст между 15 и 19 години (или 84 милиона в световен мащаб) са станали жертва на емоционален, физически или сексуален тормоз, извършен от техния съпруг или партньор.

• Данните показват, че в някои страни 7 на всеки 10 момичета на възраст между 15 и 19 години, които са преживели физическо и/или сексуално насилие, никога не са потърсили подкрепа: голяма част от тях заявяват, че не възприемат случилото се като злоупотреба и следователно не го считат за проблем, нуждаещ се от помощ.

От цялото женско население в световен мащаб днес, 700 млн. са жените, които са сключили брак преди да навършат 18 години. 1 на всяка 3 от тях е била омъжена преди 15-тия си рожден ден.

• Данните свидетелстват за притеснителни нива на приемане на насилието, особено сред самите момичета. Половината от всички момичета на възраст между 15 и 19 години в глобален мащаб смятат, че мъжът има право да бие съпругата или партньорката си при определени обстоятелства – като отказ от секс, излизане от дома без разрешение, спорове, пренебрежително отношение към децата или прегаряне на вечерята.

"Тези цифри говорят за психологическа нагласа, която толерира и дори оправдава насилието – и би трябвало да звучат стряскащо за всеки, навсякъде по света", заяви Гита Рао Гупта, Заместник-изпълнителен директор на УНИЦЕФ.
   
УНИЦЕФ изтъква конкретни действия, които трябва да се предприемат, за да се предотврати насилието над момичетата. Те включват: стимулиране на момичетата да ходят на училище; подсигуряването им с ключови умения за справяне с живота; подкрепата на родителите, включително финансова, за да се намалят рисковете, представляващи заплаха за момичетата; промяна на нагласите и нормите в общността посредством разговори и разпространение на информация; подсилване на законодателните, съдебните и социалните системи и услуги.

"Проблемът е глобален, но решенията трябва да бъдат намерени на национално, общностно и семейно ниво. Ние имаме отговорност към защитата, образованието и овластяването на подрастващите. И всички ние сме длъжни да допринесем за прекратяване на практиките на насилие над момичетата", каза още г-жа Рао Гупта.

Още факти в Международния ден на детето-момиче >>