Похапването с пръсти може да не е сред най-привлекателните за родителите "техники” за хранене, но е сред най-вкусните и любими за малките лакомници похвати за наслаждаване и опознаване на храната. И това не е всичко. Според специалистите храненето с пръстчета стимулира и улеснява прехода от пюрирани мешавички към общи храни. Освен това улеснява мъника по пътя му към самостоятелността и благоприятства развитието на сензо-моторните му възприятия. Не е необходимо малчуганът дори да е навършил 1 годинка, стига, разбира се, видът на храната да позволява това. Кои са вкусотиите, които можем да позволим да вкуси с ръчички, вижте:

Нова мода в маниера на хранене >>