„Еверест ръгби предизвикателство“ е благотворителна организация, която събира пари за деца в нужда. Участниците в ръгби мач са се изкачили на 6331 м надморска. Две седмици са им били нужни за приспособяване към свирепия климат.

„Крилете на Живота“ е състезание с над 120 000 участници от целия свят, които тичат по едно и също време. Целта е да се наберат средства за хора с увреждане на гръбначния мозък. Тази година участниците бяха на 323 локации в 72 държави.