Понякога не трябва да вярваме на всичко, което виждаме. Проверете изневеряват ли ви очите в нашия тест, съставен от 5 от най-известните оптически илюзии.

1. Движи ли се картинката или не?

Снимка: iStock

2. Коя от двете линии е по-дълга - хоризонталната или вертикалната?

Снимка: iStock

3. Хоризонталните линии наклонени ли са?

Снимка: iStock

4. Кой от двата оранжеви кръга е по-голям?

Снимка: iStock

5. Коя от двете линии е по-дълга?

Снимка: iStock

Вижте верните отговори на другата страница>>>