1. Обектът от снимката долу е включен в списъка на ЮНЕСКО през 1193 г. Кой е той?


Снимка: iStock


А) Ретро мелницата в Пловдив.
Б) Старият град на Несебър
В) Базилика в София

2. Къде се намират скалите, в които е изсечен Мадарският конник?

А) край Велико Търново
Б) в западната част на Провадийското плато
В) в столицата, Мадара е старото име на София

3. Коя застрашена птица живее в резервата „Сребърна"?

А) къдроглав пеликан
Б) земеродно рибарче
В) балканско колибри

4. Колко планини има на територията на България
А) 7
Б) 17
В) 37

5. В коя църква са стенописите с ктиторите севастократори Калоян и Десислава?

А) В Руската църква
Б) в църквата на Рилския манастир
В) Боянската църква

6. Коя българска гробница не е включена в списъка на ЮНЕСКО?

А) Острушката гробница
Б) Казанлъшката гробница
В) Свещарскат гробница

7. Кой е най-големият източноправославен манастир на Балканския полуостров (извън полуостров Атон)?

А) Манастир "Св. св. Петър и Павел"
Б) Рилският манастир
В) Драгалевски манастир

Вижте правилните отговори на следващата страница >>>