Проверете знанията си и научете нещо ново:

1.Какво означава думата флоеми?
а) произволни цветови комбинации
б) дългите влакна под кората на банана
в) цветя, които са подходящи за балкона

2.Какво означава думата интеробанг?
а) когато използваме едновременно въпросителен и удивителен знак в изречение
б) преходът между две изречения, които започват да различни редове
в) струпване на много хора от различни националности на едно място

3.Какво означава думата лунула?
а) белият полумесец в основата на ноктите
б) вдлъбнатините по повърхността на Луната
в) започване на живота от нулата, от начало

4.Какво означава думата пафта?
а) вид гориво, което днес не се използва
б) гурме ястие с октопод
в) традиционен накит в българската женска народна носия

5.Какво означава думата дисания?
а) състоянието, при което ни е трудно да станем сутрин от леглото
б) раздвоение на личността
в) панически страх от морски животни

6.Какво означава думата пунта?
а) разхайтен човек
б) вдлъбнато дъно на бутилка с вино
в) вид дълбоководно животно в Тихия океан

7.Какво означава думата протуберанси?
а) явления от физиката, които са невидими за окото
б) понятие от геометрията
в) огромни газови изригвания в хромосферата на Слънцето или над нея

8.Какво означава думата петрикор?
а) мирисът на земя след дъжд
б) термин от биологията, в който съжителстват 5 същества на 1 място
в) вид митично същество

9.Какво означава думата обелос?
а) термин от астрономията
б) древен гръцки философ
в) знакът за деление

10.Какво означава думата дефенестрация?
а) участие в митинг
б) да изхвърлиш някого през прозореца
в) термин от географията

Верните орговори са на следващата страница>>