Синоним не е име на лекарство. Това са близки по значение думи, които се различават по форма — пишат се и се чуват различно. Ще познаете ли синонимите на тези 15 думи? Проверете в теста. 

 

Кои са синонимите на следните думи?

1. Побой

а) тълпа
б) тупаник
в) прибой

2. Преча

а) катеря се
б) изпреварвам
в) спъвам

3. Румен

а) котарак
б) червен
в) умен

4. Юмрук

а) пръсти
б) греда
в) пестник

5. Ряпа

а) алабаш
б) рапон
в) цвекло

6. Недостатък

а) дефект
б) тризъбец
в) придатък

7. Скамейка

а) стол
б) пейка
в) маса

8. Идеален

а) равен
б) съвършен
в) горещ

9. Препирня

а) съгласие
б) спор
в) лъжа

10. Участ

а) хороскоп
б) чест
в) съдба

11. Хабер

а) хайвер
б) гроздобер
в) вест

12. Пияница

а) пиявица
б) цокач
в) работник

13. Чародей

а) фея
б) тулуп
в) вълшебник

14. Кьоше

а) триъгълник
б) индрише
в) ъгъл

15. Ядосан

а) мил
б) червен
в) гневен

Проверете резултатите си на следващата страница >>>