Синоним не е име на лекарство. Това са близки по значение думи, които се различават по форма — пишат се и се чуват различно. Ще познаете ли синонимите на тези 15 думи? Проверете в теста. 

 

Кои са синонимите на следните думи?

1. Побой

а) тълпа
б) тупаник
в) прибой

2. Преча

а) катеря се
б) изпреварвам
в) спъвам

3. Румен

а) котарак
б) червен
в) умен

4. Юмрук

а) пръсти
б) греда
в) пестник

5. Ряпа

а) алабаш
б) рапон
в) цвекло

6. Недостатък

а) дефект
б) тризъбец
в) придатък

7. Скамейка

а) стол
б) пейка
в) маса

8. Идеален

а) равен
б) съвършен
в) горещ

9. Препирня

а) съгласие
б) спор
в) лъжа

10. Участ

а) хороскоп
б) чест
в) съдба

11. Хабер

а) хайвер
б) гроздобер
в) вест

12. Пияница

а) пиявица
б) цокач
в) работник

13. Чародей

а) фея
б) тулуп
в) вълшебник

14. Кьоше

а) триъгълник
б) индрише
в) ъгъл

15. Ядосан

а) мил
б) червен
в) гневен

Проверете резултатите си на следващата страница >>>

ВЕРНИ ОТГОВОРИ

1. Побой

а) тълпа
б) тупаник
в) прибой

2. Преча

а) катеря се
б) изпреварвам
в) спъвам

3. Румен

а) котарак
б) червен
в) умен

4. Юмрук 

а) пръсти
б) греда
в) пестник

5. Ряпа 

а) алабаш
б) рапон
в) цвекло

6. Недостатък 

а) дефект
б) тризъбец
в) придатък

7. Скамейка 

а) стол
б) пейка
в) маса

8. Идеален

а) равен
б) съвършен
в) горещ

9. Препирня 

а) съгласие
б) спор
в) лъжа

10. Участ 

а) хороскоп
б) чест
в) съдба

11. Хабер 

а) хайвер
б) гроздобер
в) вест

12. Пияница 

а) пиявица
б) цокач
в) работник

13. Чародей

а) фея
б) тулуп
в) вълшебник

14. Кьоше 

а) триъгълник
б) индрише
в) ъгъл

15. Ядосан 

а) мил
б) червен
в) гневен


Най-много отговори В
Ако познаването на синоними беше предмет в училище, щяхте да сте отличник.
Справихте се много добре. 

Най-много отговори Б
Познанията ви в областта на синонимите са добри. Може да замените една дума с подходяща друга и така да разнообразите речта си без никакви проблеми. 

Най-много отговори А
Тестът ви затрудни.
Синонимите не са вашата сила.

Снимка: Васил Богданов


Още забавни тестове може да си направите тук