Ламинарията е кафяво водорасло, което се отглежда бързо и сравнително лесно. То вече е жизненоважна храна в много части на света, като например Япония. 

От САЩ до Великобритания и Индия отглеждането на тези водорасли преживява своеобразен ренесанс. То се превръща в поминък и източник на храна в части на света, където досега традиционно не е било част от кухнята. Сега вече е един от основните източници на производство на храни в световен мащаб, с многобройни потенциални приложения в селското стопанство.

Снимка: iStock

Освен отглеждането на водорасли за храна, възстановяването на естествените площи с водорасли може да помогне за възстановяването на екосистемите и да спомогне за обезкисляването на океаните.

Ето как се правят джапанки от водорасли

Може ли водораслите да помогнат на хората да пътуват по света?

Катриона Маклауд, заместник-ръководител на Центъра по рибарство и аквакултури в Института за морски и антарктически изследвания към Университета на Тасмания в Австралия, описва водораслите като "швейцарското ножче" за справяне с проблемите на планетата. 

Един от тези проблеми е горивото за авиацията.

Понастоящем по-голямата част от полетите се осъществяват с изкопаеми горива, които допринасят за близо 2,5% от световните емисии на въглероден диоксид и около 3,5%, ако се вземат предвид и емисиите, които не са свързани с въглероден диоксид.

Снимка: iStock

Възобновяемите алтернативи, като биогоривата, произвеждани от земни култури, са свързани с проблеми с като масовото използване на земя и вода и увреждането на биоразнообразието. В същото време за отглеждането на морските водорасли са необходими малка част от ресурсите, а експериментите с тях като гориво продължават повече от десетилетие.

Водораслите не са чудотворна култура.

Количествата, необходими за захранване на транспорта на дълги разстояния, са значителни. И както всяко друго нещо, прекаленото му количество може да доведе до цял набор от нови проблеми. Понякога също може да бъде източник на въглеродни емисии. Въпреки това остават една от алтертивите като източник на гориво за самолети и причината хората да пътуват по света.