180 милиона повече момичета са записани в начално и средно образование от 1995 г. насам. Това е ключовото послание на Глобалния мониторингов доклад за образование на ЮНЕСКО, публикуван в началото на октомври. Освен постиженията през последните десетилетия, в него се посочва какво повече трябва да се направи за образованието за всички деца, включително по-качествени и приобщаващи учебни програми, както и увеличен достъп до учители и ментори извън началното училище, които да насочват учениците към правилните решения.

„Всички знаем, че образованието е основата на равенството - а образованието на момичета и жени е първата стъпка към по-равнопоставен свят“, казва Одри Азулай, генерален директор на ЮНЕСКО.

Всичко започва през (не)далечната 1995 г.

Всичко започва преди 25 години, когато 189 държави единодушно приемат Пекинската декларация и платформа за действие. Основната ѝ цел е да накара правителствата да увеличат достъпа до образование и обучение за жени и момичета. Те имат за задача да осигурят напредък в правата на жените и момичетата за идните поколения. Това е първият път, в който образованието на женския пол се превръща в обща международна цел.

Какво е ситуацията 25 години по-късно?

Според Доклада на ЮНЕСКО от 1995 г. насам процентът на записаните за образование момичета в световен мащаб се е увеличил от 73 на 89%, като най-големите подобрения са в Африка и Южна Азия. Като допълнение - в момента в университетите се обучават три пъти повече жени, отколкото преди две десетилетия. В много страни, включително Бутан, Джибути и Непал, е постигнато равенство между половете в сравнение с 1995 г., когато по-малко от 80 на всеки 100 момичета са посещавали училище.

На преден план излизат и въпросите за дискриминацията в училищата и качеството на образование, което получават учениците.

„Определено изчезнаха дните, в които се потупваме по рамото, за да постигнем равенство между половете“, казва Йона Нестел, съветник по образованието в неправителствената организация „Plan International“.

„Знаем, че момичетата могат да завършат образованието си, преживявайки насилие, тормоз и дискриминация през всички тези години и да бъдат изплюти в общество, което все още не ги оценява", допълва още тя.

ЮНЕСКО посочва още, че светът трябва да извърви дълъг път за подобряване на качеството на учебните програми, които децата и подрастващите получават в училище. Не е достатъчно те да бъдат записани фиктивно в класната стая, има нужда и от реални образователни резултати.

Дискриминация, домакинска работа, детски бракове… някъде там стои и образованието

За много момичета и техните родители да посещават училище, в което не получават качествено образование, е безсмислено, докато отписването от него, за да си намерят работа, да помагат вкъщи или да се оженят, се възприемат като по-полезни действия. Това продължава да е голям проблем в неразвитите страни като Белиз, Хаити, Пакистан и Папуа Нова Гвинея. В бедните им селски райони почти никакви момичета не са завършили гимназия.

Междувременно от организацията изчисляват, че около 12 милиона момичета годишно все още се женят, преди да навършат 18 години, което е свързано с по-ниското ниво на образование и ранната бременност.

“Докладът показва, че изпълнението на правата на жените е неразривно свързано с техните възможности за образование. Неговите препоръки трябва да бъдат приложени в действие от всички заинтересовани страни, за да се постигне пълно равенство за следващото поколение ", обобщава Мойнина Сенге, председател на консултативния съвет за доклада.

Докладът призовава за действие в следните области:

• Премахване на неравенството между половете в достъпа до и завършването на образование.
• Всички бременни момичета и млади родители трябва да бъдат подпомагани да ходят на училище.
• Всички учебни програми и учебници трябва да представят жените по начин, който не поддържа стереотипите, свързани с пола.
• Всички ученици трябва да имат достъп до сексуално образование, което насърчава разбирането и зачитането на половата идентичност на учениците.
• Насърчаване повече жени да заемат ръководни длъжности.