"Светът няма да продължи да жъне реколтата си без верен управител. Не можем да кажем, че обичаме земята и след това да предприемем стъпки, за да я унищожим, за да я използват бъдещите поколения."

Св. папа Йоан Павел II (1920 - 2005)