"Ще познаете човек не по това, което знае, а по това, на което се радва."

- Рабиндранат Тагор (1861 - 1941), индийски писател, поет, философ, композитор

Още за радостта: