Според учените всеки човек се нуждае от прегръдки и докосвания, за да не изпада в тежки психически състояния.

Пациентите на старческите домове по известни причини са лишени от възможността да се срещат с близките си от месец март насам. В един такъв старчески дом във Венето (Италия) са намерили елегантно решение на проблема.

Санитарите са оборудвали специална "стая за прегръдки".

В нея роднините на пациентите им могат да си говорят, да се прегръщат и да се докосват без да заплашват по-възрастните си близки.

Вижте как протичат такива срещи във видеото по-горе.