"Медитацията е умелото изкуство да не правиш нищо - да се освободиш от всичко и да бъдеш себе си. Ум, който е в настоящия момент, е медитация. Ум, който е спокоен, без колебание и очакване, е медитация."

- Шри Шри Рави Шанкар