"Колкото по-далеч стига човек, толкова повече осъзнава колко малко знае."

- Лао Дзъ