"Когато човек изостави желанията, умът му винаги ще бъде чист."

- Буда