Постигнал угасване на своите желания, прекъснал цикличността на самсара, достигнал спокойствието на нирвана, Сидхартха Гаутама се превръща в пробуденият и просветленият Буда. Традицията приписва именно на него следващите сентенции, офор­мящи структурата и съдържанието на Дхамапада, които Буда изрича по различни поводи, в различни ситуации и към различни хора.

"Дхамапада. Словата на Буда" събира непреходна мъдрост, чието значение не се ограничава само в рамките на конкретното религиозно-философско учение, а която по силата на звученето и по широтата на обхвата си добива смисъл в общочовешки аспект. Следващите откъси от глава XV и глава XVI на книгата са посветени на удоволствието и щастието. Вижте разликата от следващите текстове.

---

И нека живеем щастливо, като не мразим тези, които ни мразят! Сред хората, които ни мразят, нека останем свободни от омраза!

Победата поражда омраза, защото победеният е не­щастен. Щастлив е той, удовлетвореният, щастлив е този, който се е отказал както от победата, така и от поражението.

Няма огън, подобен на страстта. Няма губещо хвър­ляне, подобно на омразата. Няма болка, подобна на това тяло. Няма щастие, по-голямо от спокойствието.

Здравето е най-великият дар, а удовлетвореността - най-голямото богатство. Доверието е най-близкият род­нина, а нирвана - висшето блаженство.

Този, който се движи в компания на глупци, страда продължително. Защото другаруването с глупци, подобно на приятелството с враг, е винаги болезнено. Компанията на мъдрите хора е прилична на радостта от срещата с роднини.

Затова човек трябва да върви след мъдрите, умните, знаещите, търпеливите, благочестивите, избраните. Така както луната следва пътя на звездите, така и човек трябва да следва добрите и мъдри хора.

Този, който се отдава на суета, а не на съзерцание, този, който забравя истинската цел на живота и се вкопчва в удоволствието, този човек ще завижда след време на хората, упражнявали себе си в съзерцание.

Нека никой никога не търси какво е приятно и какво не е. Да не виждаш какво е приятно е страдание и страда­ние е да виждаш какво е неприятно.

Затова нека никой не се привързва към нищо. Загубата на възлюбения е зло. Тези, които не обичат и не мразят нищо, не са оковани с вериги.

Удоволствието ражда мъка. Удоволствието ражда страх. Този, който е освободен от удоволствието, не познава нито мъка, нито страх.

Привързаността ражда мъка. Привързаността ражда страх. Този, който е освободен от привързаността, не познава нито мъка, нито страх.

Страстта ражда мъка. Страстта ражда страх. Този, който е освободен от страстта, не познава нито мъка, нито страх.

Любовта ражда мъка. Любовта ражда страх. Този, който е освободен от любовта, не познава нито мъка, нито страх.

Алчността ражда мъка. Алчността ражда страх. То­зи, който е освободен от алчността, не познава нито мъка, нито страх.                                                     .

---

"Дхамапада. Словата на Буда" излиза от издателство "Шамбала OOД".